JHWH.net

"Bądź radosnym, czyń dobro i pozwól wróblom ćwierkać!" (św. Jan Bosko)

2. Nie będziesz brał imienia Pana Boga Twego nadaremnie!

Ty nie jesteś „tylko człowiekiem”, ale posiadasz też imię, czyli jesteś indywiduum.

Wszystko co posiada imię jest kimś szczególnym.

Ty też po porodzie, przy chrzcie, czy bierzmowaniu dostaniesz Imię.

Gdzie godność człowieka nie jest szanowana, tam jest też i człowiek ignorowany. Każda ignorancja człowieka jest przestępstwem, grzechem i wykroczeniem przeciwko człowieczeństwu.

Imiona potrzebne są do utrzymywania dobrych stosunków międzyludzkich.

 

On sam objawił nam Swoje Imię i wszedł w stosunek między człowiekiem, a Nim.

Jeśli imię człowieka jest tak ważne, to jak bardzo ważne jest Imię Boga?2

 

„Ojcze nasz który jesteś w niebie święcie IMIĘ TWOJE …..“ (Mt.6/9-14)

Ja jestem Panem twoim, twoim Bogiem…“ (Wj.20/2)

„W jego imieniu Narody nadzieje pokładać będą.“ (Mt. 12/21)

„W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen“

„Albowiem każdy, kto wezwie Imienia Pańskiego, będzie zbawiony.“ (Rz.10/13)

„Dziękujcie zawsze za wszystko Bogu Ojcu w Imię Pana naszego Jezusa Chrystusa.“ (Ef.5/20)

·         jak często dziennie święcisz Imię Boga? (np. poprzez modlitwę)

·         jak często nadużywasz jego Imienia? (np.. „O Jezus“, „Jezus, Maria“... )

·         jak często będziesz obojętny na to, jak inni obrażają, szykanują, ignorują Jego Imię? (Jezus był tylko wielkim nauczycielem, syn Józefa i Maryi, nie był Bogiem...)

·         jak często milczysz i nie opowiadasz o Nim innym? (lepiej jeśli o Nim nie mówię to krępujący temat, Oni nie mają pojęcia, po co z nimi o Nim rozmawiać?)

·         jak często będziesz się Jego wypierał? (ja toleruję inne Religie, dlatego nie rozmawiam o mojej. On jest tym samym Bogiem jak inni tylko inaczej go nazywamy.)

Nie jesteśmy w stanie nawet w drobny sposób wyobrazić, zrozumieć i pojąć wielkość i chwałę Boga naszego. Nie powinniśmy tego ani próbować, aby Go tym nie obrazić.

Dlatego:

„Będziesz miłował Pana Boga twego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem” (Mt. 22/37-40)

 

Jezus – tylko jedno imię?

Tylko jedno imię: Jezus!

Copyright © 2014. All Rights Reserved.