JHWH.net

"Bądź radosnym, czyń dobro i pozwól wróblom ćwierkać!" (św. Jan Bosko)

3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.

 "A gdy Bóg ukończył w dniu szóstym swe dzieło , nad którym pracował, odpoczął dnia siódmego po całym swym trudzie jaki podjął.Wtedy pobłogosławił ów siódmy dzień i uczynił go świętym; w tym bowiem dniu odpoczął po całej swej pracy, którą wykonał stwarzając. " Rdz 2/2-3

 

Człowiek nie jest w stanie bez przerwy pracować. Bóg sam dał nam siedmiodniowy rytm pracy.

Sam z miłością pracował poprzez sześć dni i każdy przepracowany dzień ocenił pozytywnie.

W jaki sposób my obchodzimy się z pracą?3

  • niedbale, z pogardą, (żyjemy od weekendu do weekendu?)
  • ubóstwiająca, pracoholik, (poprzez niedzielną pracę z „sensem” dzień przeżyć?)
  • bosko, humanitarnie, (poprzez pracę – z chaosu stwarzać porządek, poprzez pracę poznać moc stworzenia, zastanowić się nad pracą i cieszyć się nią, ją za dobro uznać?)

 

"Wtedy pobłogosławił ów siódmy dzień i uczynił go świętym" Rdz 2/2-3

 

O który dzień się rozchodzi?

W Starym Testamencie – sobota jest dniem świętym (dzień Szabatu), dzień siódmy - dniem zakończenia stworzenia.

W Nowym Testamencie – dniem świętym jest Niedziela (jak w Starym Testamencie pierwszy dzień tygodnia), dzień zakończenia nowego stworzenia. W tym dniu zmartwychwstał Jezus zakańczając swoje „ziemskie bycie”. Nowe stworzenie – chrześcijaństwo. Niedziela – alfą i omegą, początkiem i końcem, pierwszy dzień chrześcijaństwa, a zarazem ostatnim dniem śmierci.

 

"Wtedy pobłogosławił ów siódmy dzień i uczynił go świętym" Rdz 2/2-3

  • Po sześciu dniach pracy Bóg odpoczął, nie potrzebujemy też odpoczynku? (nie wykonujesz w niedziele niepotrzebnych prac zamiast odpoczywać?)
  • Po sześciu dniach pracy uczynił Bóg niedzielę dniem świętym, święcisz ten dzień też odpowiednio? (byłeś Boga w kościele odwiedzić Go, brałeś udział w Mszy świętej?)

Powinnyśmy się tym dniem cieszyć.

Powinnyśmy w tym dniu szczególnie o Bogu myśleć, dziękować Mu, wielbić Go, modlić do Niego.

Powinnyśmy w tym dniu szczególnie nad Boga i naszą pracą zastanowić i się nią cieszyć .

Powinnyśmy w tym dniu szczególnie zastanowić nad Bogiem, nad nami, nad światem.

Powinnyśmy w tym dniu czas spędzić z rodziną (po to Bóg stworzył mężczyznę i kobietę jako rodzinę)

  • Po sześciu dniach pracy Bóg zakończył swe wspaniałe dzieło stworzenia, jak często podziękowałeś Mu się za piękno natury?
  • Po sześciu dniach Bóg zakończył swe wspaniałe dzieło stworzenia, jak często dziękowałeś Bogu przy jedzeniu za zwierzęta i rośliny, które stworzył?
  • Po sześciu dniach Bóg zakończył swe wspaniałe dzieło stworzenia, jak często dziękowałeś Bogu gdy podziwiałeś piękno gwiazdozbioru?
  • Po sześciu dniach Bóg zakończył swe wspaniałe dzieło stworzenia, jak często dziękowałeś Bogu za swego bliźniego?

 

W tym dniu idziemy do kościoła aby dziękować Bogu!(nie odwiedzasz swoich przyjaciół?)

W tym dniu na wypielęgnowane ciało narzucamy świątecznie odzienie! (nie robisz tego jak się z kimś umawiasz?)

W dniu tym nie chodzimy na zakupy! (nie potrafisz tego zrobić w tygodniu? za leniwy?)

W dniu tym spożywamy obiad wspólnie z całą rodziną przy jednym stole! (w tygodniu nie potrafimy wszystkich do wspólnych posiłków zgromadzić)

W dniu tym spędzamy czas z dziećmi, odwiedzamy rodziców i przyjaciół! (masz w tygodniu na to czas ?)

W tym dniu dobrowolnie nie pracujemy! (musisz w niedziele wykonywać czynności, które byś w tygodniu wykonać mógł?)

 

Jeżeli Bóg sam ustanowił dzień siódmy dniem świętym, jak może człowiek postanowienie Boga nie szanować i ignorować?

Copyright © 2014. All Rights Reserved.