JHWH.net

"Bądź radosnym, czyń dobro i pozwól wróblom ćwierkać!" (św. Jan Bosko)

5. Nie zabijaj.

Słyszeliście, że powiedziano przodkom: Nie zabijaj!; a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi.
A Ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi.

A kto by rzekł swemu bratu: Raka (pusta głowo itp), podlega Wysokiej Radzie.

A kto by mu rzekł: "Bezbożniku", podlega karze piekła ognistego.

Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przez ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim! Potem przyjdź i dar swój ofiaruj! 5

Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, by cię przeciwnik nie podał sędziemu, a sędzia dozorcy, i aby nie wtrącono cię do więzienia.

Zaprawdę, powiadam ci: nie wyjdziesz stamtąd, aż zwrócisz ostatni grosz.

„Mt. 5/21-26“

A Ty?

Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? 17 Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest świętą, a wy nią jesteście. "1Kor 3/16-17"

Co sądzisz o morderstwie?

  • Czy jesteś za czy przeciwko aborcji? (Tylko Bóg może decydować, kto może żyć, a kto nie!)

  • Czy jesteś za czy przeciwko eutanazji? (Tylko Bóg może decydować, jak długo ktoś może żyć!)

  • Jesteś za czy przeciw narkotykom które ciebie niszczą? (Twoje ciało jest przybytkiem Ducha Świętego, chcesz go zepsuć?)

  • Jesteś za czy przeciwko wojnie? (Nie było jeszcze sprawiedliwej wojny?)

  • Czy jesteś za czy przeciwmobbingu w pracy? (Interesuje cię cudza Egzystencja?)

  • Czy jesteś za czy przeciw "trzeciemu światu"? (mniej kupić, więcej podarować, wtedy inne osoby mogą przeżyć?)

  • Czy jesteś za czy przeciw zdrowemu odżywianiu? (Tanio ważnjejsze od zdrowia?)

  • Niewolnictwo, wyzysk, wymuszenie, szantaż, itp. mordują godność człowieka. (Jak bardzo jest ci to obojętne?)

Za każdym razem jeśli nic przeciwko temu nie robisz, stajesz się mordercą.
Za każdym razem kiedy pozwolić innym to robić, stajesz się mordercą.

 "Kiedy naziści przyszli po komunistów, ja milczałem, bo nie byłem komunistą.
Kiedy zamknęli socjaldemokratów, Milczałem, bo nie byłem socjaldemokratą.
Potem przyszli po związkowców, nie odezwałem się, bo nie byłem związkowcem.
Kiedy przyszli po mnie, nie było nikogo, kto by protestował. "

Martin Niemöller

Copyright © 2014. All Rights Reserved.