8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu twemu,

(Wj. 20/16)
 
Każda rodzina czy społeczeństwo, państwo czy wspólnota, która bazuje na kłamstwie, oszczerstwie, oszukaniu i zawodności nie posiada podstaw istnienia.
 
Żyjemy z wierności i prawdy Boga.
 
Podstawą życia w pokoju (ze sobą jak i innymi) jest uczciwość i prawda.8
 
Słowa zabijają:
  • oszczerstwo
  • zniesławienie
  • obmowa
  • obraza
  • kłamstwo
  • propaganda
Chociaż nie prowadzimy nieskazitelnego życia to jednak Bóg chroni poprzez to przykazanie naszą godność i nasz honor.
 
„Oto nawet okrętom, choć tak są potężne i tak silnymi wichrami miotane, niepozorny ster nadaje taki kierunek, jak odpowiada woli sternika. Tak samo język, mimo że jest małym członkiem, ma powód do wielkich przechwałek. Oto mały ogień, a jak wielki las podpala. Tak i język jest ogniem, sferą nieprawości. Język jest wśród wszystkich naszych członków tym, co bezcześci całe ciało i sam trawiony ogniem piekielnym rozpala krąg życia. Wszystkie bowiem gatunki zwierząt i ptaków, gadów i stworzeń morskich można ujarzmić i rzeczywiście ujarzmiła je natura ludzka. Języka natomiast nikt z ludzi nie potrafi okiełznać, to zło niestateczne, pełne zabójczego jadu.” (Jk 3/4-8)
 
„A powiadam wam: Z każdego bezużytecznego słowa, które wypowiedzą ludzie, zdadzą sprawę w dzień sądu. Bo na podstawie słów twoich będziesz uniewinniony i na podstawie słów twoich będziesz potępiony".(Mt 12/36-37)
 
„Wy macie diabła za ojca i chcecie spełniać pożądania waszego ojca. Od początku był on zabójcą i w prawdzie nie wytrwał, bo prawdy w nim nie ma. Kiedy mówi kłamstwo, od siebie mówi, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa.” (J 8/44)
 
Historia Nabota: (szuk. 1Krl 21)