JHWH.net

"Bądź radosnym, czyń dobro i pozwól wróblom ćwierkać!" (św. Jan Bosko)

Dominus Iesus

Dominus Iesus -z łać. "Pan Jezus" według Nowego Testamentu wysłany przez Boga (Jahwe) syn, aby zbawił ludzkość. 

Zanim Pan Jezus wstąpił do nieba, zlecił swym uczniom aby poszli w świat głosili ewangelię i chrzcili wszystkie narody: "Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony." Mk 16,15-16 "Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata." Mt 28,18-20, Łk 24,46-48, J 17,18, 20,21, Dz 1,8.

 

Copyright © 2014. All Rights Reserved.