JHWH.net

"Bądź radosnym, czyń dobro i pozwól wróblom ćwierkać!" (św. Jan Bosko)

Jhwh

 

YHWH (czytane z prawej strony)  JHWH

 

JHWH, IHWH (hebr. יהוה) – imię Boga w Biblii hebrajskiej, wymowa zwykle rekonstruowana jako Jahwe.

W najstarszej wersji hebrajskiej imię Boga zapisywano czterema literami jako: יהוה. Są to czytane od prawej do lewej spółgłoski jod, he, waw, he, które tworzą tak zwany tetragram (z gr. tetragrammaton – dosł. cztery litery).

W języku polskim odpowiadają im spółgłoski: JHWH występujące w obu współczesnych formach: Jahwe (w których środkowe he jest słabe, a końcowe – bezdźwięczne). Nie są znane samogłoski, których używano do pierwotnej wymowy.

„Ja jestem Jahwe, twój Bóg, który Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu
niewoli. Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie!.“

 "Jestem Który Jestem"

„Nie będziesz wzywał imienia Pana, Boga twego, do czczych rzeczy, gdyż Pan nie pozostawi bezkarnie tego, który wzywa Jego imienia do czczych rzeczy.”

Stosowanie imienia Bożego w Kościele katolickim

Jak podały 11 września 2008 media, watykańska Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów na polecenie papieża Benedykta XVI wydała dyrektywę o wycofaniu z tekstów liturgicznych, pieśni kościelnych i modlitw oraz z tekstów i przekładów biblijnych imienia Jahwe, a zamiast tego zaleciła używanie słowa PAN, jako odpowiednika żydowskiego słowa Adonai zgodnie z tradycyjną nauką judaizmu. W dyrektywie tej skrytykowano "praktykę wypowiadania Imienia Boga" w liturgii.

 

Reakcja na prośbę rzymskiego Rabina Riccardo Di Segni ze Stycznia  2006

 

Prywatna opinia Benedykta XVI

"Z samej swej istoty Bóg jest tylko jeden. Dlatego nie może On wejść w świat bóstw jako jedno z wielu innych. Nie może mieć imienia pośród innych imion. Toteż odpowiedź Boga zawiera w sobie zarazem odmowę i zgodę. Bóg mówi o sobie po prostu: "Jestem, Który Jestem". On jest – nic więcej. Ta odpowiedź jest imieniem i nim nie jest. Dlatego było rzeczą zupełnie słuszną, że w Izraelu tego samookreślenia Boga, którego dopatrywano się w słowie YHWH, nie wypowiadano i nie degradowano go do jednego spośród wielu imion bóstw. I źle się stało, że w nowych przekładach Biblii, to imię, które dla Izraela było tajemnicze i niewyrażalne, pisze się tak, jak Jesuskażde inne i w ten sposób tajemnicę Boga, który nie ma ani obrazów, ani wypowiadanych imion, ściągnięto do poziomu zwyczajnej rzeczy z domeny powszechnej historii religii."

(sehe auch: Wikipedia )

 

 

Dla nas, chrześcijan, Bóg objawił się poprzez Jezusa i przez Niego stał się dla nas widzialny.

Jezus stał się obrazem Boga.

Czcimy go w Trójcy Przenajświętszej: W imię Ojca, Syna i Ducha Świętego.

 

 


 

Copyright © 2014. All Rights Reserved.