JHWH.net

"Sei fröhlich, tu Gutes und lass die Spatzen pfeifen!” (Don Bosco)

Siedem sakramentów świętych

 
  1. Chrzest
  2. Bierzmowanie
  3. Najświętszy Sakrament
  4. Pokuta
  5. Namaszczenie chorych
  6. Kapłaństwo
  7. Małżeństwo
 
   

Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: „Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”.

(Mt 28, 18-20)

 

Siedem sakramentów to widoczne znaki pozostawione poprzez Jezusa dla nas i naszej religii. Te święte znaki otwierają i towarzyszą nam poprzez różne etapy naszego życia. Duch Święty zstępuje na nas i pomaga nam się rozwijać, nam służyć i nas uzdrawiać.

 

Następnie wziął chleb, odmówiwszy dziękczynienie połamał go i podał mówiąc: „To jest Ciało moje, które za was będzie wydane: to czyńcie na moją pamiątkę!” Tak samo i kielich po wieczerzy, mówiąc: „Ten kielich to Nowe Przymierzewe Krwi mojej, która za was będzie wylana.”

(Łk 22, 19-20)

 

Te materialne i zarazem duchowe znaki, które możemy dostrzec naszymi zmysłami są nam przez samego żywego Boga dane aby go poprzez trzecią osobę przyjmować i poznawać jego Świątobliwość świadomością prawdziwego chrześcijanina. Można to porównać do spojenia lub sprzymierzenia człowieczeństwa z boskością. Świadoma widoczna boska świętość zmieszana z ludzką istotą. mierze między boską i ludzką. Święty widoczne boskie dobrze miesza się z ludźmi. To skrzyżowanie nazywamy chrześcijaninem.

 

Sakramenty dzielimy na:

  • Rozwijające (chrzest, bierzmowanie, Eucharystia)

  • Służące ( małżeństwo, kapłaństwo)

  • Uzdrawiające( namaszczenie chorych, pokuta)

Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze - Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie. Nie zostawię was sierotami: Przyjdę do was. Jeszcze chwila, a świat nie będzie już Mnie oglądał. Ale wy Mnie widzicie, ponieważ Ja żyję i wy żyć będziecie. W owym dniu poznacie, że Ja jestem w Ojcu moim, a wy we Mnie i Ja w was.

(J 14, 15-21)

 

Rogier van der Weyden Sieben Sakramente

"Siedem sakramentów" Rogier van der Weyden in Leuven

 

 

 

Ze „Die sieben Sakramente” od Ojca Karla Wallner:

Na koniec pytanie dla sprytnych:

Co sądzisz, które z sakramentów tylko raz można przyjąć i pozostają wiecznie?

 

Rozwiązanie:

Jeśli myślałeś o spowiedzi, jesteś w błędzie, bo jesteś w potrzebie się często spowiadać!

Jeśli wybrałeś Eucharystię, jesteście w błędzie, ponieważ powinieneś się często wzmacniają przez Komunie Świętą!

Nawet jeśli typowałeś na małżeństwo, nie masz racji, bo można po śmierci małżonka jeszcze raz wziąć ślub!

I namaszczenie chorych można użyć kilka razy.

Trzy nieusuwalne sakramenty są: chrzest, bierzmowanie i kapłaństwo!

 

Copyright © 2014. All Rights Reserved.